Vårt ansvar

“Vi tror att det är vårt ansvar att alltid arbeta mot att bli mer hållbara, att minimera vårt negativa fotavtryck och att genom våra handlingar maximera vårt positiva avtryck, samt fortsätta att inspirera andra.”

Havet är vår lekplats och vår passion. Den marina nedskräpningen är en akut kris, och vi är medvetna om hur viktigt det är att vidta åtgärder för att bevara våra hav. Under år 2017-2019 lyckades våra gäster och personal att samla ihop mer än 30 ton av plast under våra beach clean-ups som vi varje vecka håller på alla våra destinationer där vi plockar skräp på lokala stränder och försöker att bidra på vårt håll för att få ett renare hav.

Vårt engagemang

Vi har accepterat en inbjudan från FN:s klimatpanel om att avlägga ett löfte för klimatneutralitet. Löftet representerar företag och regeringar som går i täten för att reducera utsläpp och som aktivt arbetar för det globala målet om en klimatneutral framtid. Genom att avlägga det löftet har vi åtagit oss att:
– Mäta och rapportera vårt utsläpp av växthusgaser.
– Reducera våra utsläpp av växthusgaser så mycket som möjligt.
– Kompensera för kvarstående utsläpp genom FN:s klimatkompensationsprojekt.

Vi är stolta över att få arbeta med FN:s klimatsekretariat och ser fram emot en öppen och målmedveten dialog kring hur vi kan optimera våra resultat och ansträngningar för att arbeta hållbart.